Kategorie

 
25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO").
Kto przetwarza Twoje dane?
Administratorem Twoich danych osobowych jest  Fabryka Mebli Szkolnych i Biurowych Jacek Wojciechowski
75-227 Koszalin
ul.Morska 60

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?
Przetwarzanie Twoich danych umożliwia nam świadczenie usług. To m.in. Realizowanie twoich zamówień, kontakt związany z realizacją zamówień, a także przesyłanie informacji marketingowych.
W jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe?
1. W celu wykonania umowy o świadczenie usług. To m.in. realizacja zamówień, rozliczeń, komunikacji. Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. Jeśli w trakcie rejestracji lub nawiązania relacji handlowych podałeś/ podałaś nam jakieś dane, które były opcjonalne, podstawą przetwarzania jest dla nas zgoda.
2. Do obsługi reklamacji i ewentualnych roszczeń.
3. Na podstawie - i tylko o ile udzielisz na to zgody -przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www. Nawet jeśli wyraziłeś/ wyraziłaś na to zgodę, w każdej chwili możesz ją wycofać wykorzystując do tego odpowiednie narzędzie Google.
 
Jaki jest okres przechowywania Twoich danych?
Zgodę na przetwarzanie Twoich danych możesz wycofać w każdej chwili. Jeśli chcesz to zrobić, prosimy o wysłanie e-maila lub listu na adres biuro@fabryka-meble.pl W przypadku wycofania zgody, ale zawartych wcześniej transakcji, Twoje dane będą przechowywane w archiwach ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Komu udostępniamy Twoje dane?
 Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym i zgodnym z celem przetwarzania danych. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności Danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 
Jakie masz prawa?
Ponieważ przetwarzamy Twoje dane, przysługuje Ci szereg uprawnień. Obejmują one: - uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej sposobu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych
- zmianę, sprostowanie i usunięcie Twoich danych oraz ograniczenie ich przetwarzania
- przekazania Twoich danych w formacie elektronicznym wybranemu przez siebie administratorowi danych.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez fabryka Mebli Szkolnych i Biurowych Jacek Wojciechowski  Twoich danych w jakikolwiek sposób narusza Twoje prawa - poinformuj nas o tym. Staramy się maksymalnie zabezpieczyć informacje o naszych byłych, obecnych i potencjalnych Klientach i kontrahentach. Reagujemy na uwagi i sugestie.
Jak się skontaktować w sprawie danych?
Jest to możliwe poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: ochronadanych@fabryka-meble.pl